Numismatikus
Tisk Email

Pamětní medaile Svatých Cyrila a Metoděje

Pátého července 2013 vyvrcholí oslavy 1150. výročí příchodu Slovanské misie na Velkou Moravu. V celosvětovém měřítku byly již oslavy zahájeny 24.5.2012 v Římě slavnostním koncertem a velkolepou bohoslužbou za účasti premiéra Petra Nečase, kardinálů D. Duky a M. Vlka, arcibiskupa metropolity J. Graubnera, vladyky pravoslavné církve Kryštofa, českých zástupců Vatikánu a diplomatického sboru. Oslavy v ČR probíhají pod záštitou prezidenta republiky, vlády a vrcholných představitelů všech křesťanských církví. Proběhne řada mezinárodních vědeckých konferencí, výstav, již teď vyšla celá řada publikací a probíhají aktivity na školách. Oslavy neprobíhají jen u nás, ale v celé Evropě a dokonce i na dalších kontinentech. Vedoucí úlohu ovšem mají slovanské státy. Očekává se, že na velehradskou slavnost přijede několik hlav států a vrcholných představitelů církví, zejména římský papež, moskevský patriarcha, patriarcha cařihradský a další. Účast na chystaných akcích oznamují čelní světoví vědci a špičkoví umělci z celého světa.

V plném proudu je příprava čtyřdílného dokumentárníhho filmu natáčeného u nás, který bude promítán Českou televizí a bude převzat dalšími státy. K události budou vydány poštovní známky ve většině Evropských zemí apod.
Mezi všemi těmito předměty má mimořádné postavení oficiální medaile vydávaná pod záštitou ČBK, jednoho ze tří nejdůležitějších pořadatelů a garanta vrcholné slavnosti 5.7.2013 na Velehradě. První odražek byl věnován papeži Benediktu XVI. při příležitosti odhalení české pamětní desky u hrobu sv. Cyrila v bazilice San Clemente v Římě v loňském roce. Z numismatického hlediska jde o unikátní ražbu, protože je ražena  přísně omezeném počtu odražků, z nichž některé budou uloženy ve vatikánských a jiných státních sbírkách. Emise v limitovaném nákladu bude provedena v ryzím zlatě (15,5 g, průměr 28 mm) v počtu kusů 300 a v ryzím stříbře (16 g, průměr 34 mm) v počtu kusů 3000. Medaile je dílem akademického sochaře Milana Knoblocha, medailéra, jehož díla lze nalézt ve sbírkách královských pokladů (např. Velké Británie a Španělska) a čelných světových galerií.
Je zcela na místě, že se Velehrad, Morava a celá ČR na několik dní roku 2013 stanou centrem světového zájmu médií. Postavy sv. Cyrila a sv.. Metoděje si tuto pozornost zasluhují. Jde o vzdělance, kteří svým dílem změnili chod evropských dějin. Sv. Cyril je autorem prvního slovanského písma – glagolice, a stojí tak u počátku veškeré psané kultury slovanských národů. Spolu se svým bratrem přeložil do staroslověnštiny Bibli a tím otevřeli plnější pochopení křesťanství Slovanům. Úspěchy jejich misie byly dány i tím, že otevírá nový životní styl, který byl lidštější a zároveň jak kulturně, tak ekonomicky vyspělejší. Metoděj připravil první slovanský písemný zákoník, od něhož se odvinuly právní dějiny slovanských států. Stál tak u základu naší státnosti, na který se odvoláváme dodnes. Je přirozené, že církevní oslava jejich svátku je u nás slavena jako státní svátek počátků naší kulturní i právní samostatnosti. Velká idea soluňských bratří, že jednotícím momentem různorodé Evropy je křesťanství, které ji odlišuje od jiných kultur a mocenských celků, je dodnes živá.
Sv. Cyril a sv. Metoděj jsou spoluzakladateli jednotné Evropy a jako takové je papež Jan Pavel II. jmenoval spolu se sv. Benediktem za její spolubratry.

V plném proudu je příprava čtyřdílného dokumentárníhho filmu natáčeného u nás, který bude promítán Českou televizí a bude převzat dalšími státy. K události budou vydány poštovní známky ve většině Evropských zemí apod.

Mezi všemi těmito předměty má mimořádné postavení oficiální medaile vydávaná pod záštitou ČBK, jednoho ze tří nejdůležitějších pořadatelů a garanta vrcholné slavnosti 5.7.2013 na Velehradě. První odražek byl věnován papeži Benediktu XVI. při příležitosti odhalení české pamětní desky u hrobu sv. Cyrila v bazilice San Clemente v Římě v loňském roce. Z numismatického hlediska jde o unikátní ražbu, protože je ražena  přísně omezeném počtu odražků, z nichž některé budou uloženy ve vatikánských a jiných státních sbírkách. Emise v limitovaném nákladu bude provedena v ryzím zlatě (15,5 g, průměr 28 mm) v počtu kusů 300 a v ryzím stříbře (16 g, průměr 34 mm) v počtu kusů 3000. Medaile je dílem akademického sochaře Milana Knoblocha, medailéra, jehož díla lze nalézt ve sbírkách královských pokladů (např. Velké Británie a Španělska) a čelných světových galerií.

Je zcela na místě, že se Velehrad, Morava a celá ČR na několik dní roku 2013 stanou centrem světového zájmu médií. Postavy sv. Cyrila a sv. Metoděje si tuto pozornost zasluhují. Jde o vzdělance, kteří svým dílem změnili chod evropských dějin. Sv. Cyril je autorem prvního slovanského písma – glagolice a stojí tak u počátku veškeré psané kultury slovanských národů. Spolu se svým bratrem přeložil do staroslověnštiny Bibli a tím otevřeli plnější pochopení křesťanství Slovanům. Úspěchy jejich misie byly dány i tím, že otevírá nový životní styl, který byl lidštější a zároveň jak kulturně, tak ekonomicky vyspělejší. Metoděj připravil první slovanský písemný zákoník, od něhož se odvinuly právní dějiny slovanských států. Stál tak u základu naší státnosti, na který se odvoláváme dodnes. Je přirozené, že církevní oslava jejich svátku je u nás slavena jako státní svátek počátků naší kulturní i právní samostatnosti. Velká idea soluňských bratří, že jednotícím momentem různorodé Evropy je křesťanství, které ji odlišuje od jiných kultur a mocenských celků, je dodnes živá.

Sv. Cyril a sv. Metoděj jsou spoluzakladateli jednotné Evropy a jako takové je papež Jan Pavel II. jmenoval spolu se sv. Benediktem za její spolubratry.

 
 

 
Copyright © Numismatikus
Copyright © 2024 Numismatikus. Všechna práva vyhrazena.
Stránky jsou optimalizovány pro IE 7. Připomínky posílejte webmasterovi